Lekens flertydighet : barns lek i en institusjonalisert barndom

Lekens flertydighet : barns lek i en institusjonalisert barndom - Maria Øksnes | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Maria Øksnes
DIMENSJON
10,3 MB
FILNAVN
Lekens flertydighet : barns lek i en institusjonalisert barndom.pdf
ISBN
4721070456375

BESKRIVELSE

Barns lek har mange former, og det er stor variasjon i hvordan folk forstår barns lek. I den pedagogiske lekdiskursen som preger våre pedagogiske institusjoner, fremheves likevel stadig visse former for lek fremfor andre. Ofte oppfattes lek som et nyttig pedagogisk redskap som skal bidra til barns læring og utvikling. Utgangspunkter for denne boken er å erkjenne at variasjonen, mangfoldet og flertydigheten ved lek er viktig når det gjelder å forstå barns lek. I en tid da barns liv blir stadig mer organisert og styrt av voksne, ønsker forfatteren å løfte frem andre perspektiver på lek enn dem som har dominert, og som fokuserer på lekens nytteverdi.Forfatteren setter søkelys på perspektiver som vektlegger at barn skal erfare glede og lekelyst, at leken skal ha egenverdi. I denne reviderte utgaven forsterkes søkelyset på perspektiver som anerkjenner lekens flertydighet, forskning som inkluderer observasjoner av barns lek, og samtaler om hvordan barn erfarer sin egen lek i institusjoner som barnehage og SFO. Barna utfordrer mange voksnes endimensjonale måter å forstå lek.Lekens flertydighet retter seg mot studenter som tar sikte på å arbeide med barn i barnehage, barneskole, skolefritidsordningen (SFO), aktivitetsskolen (AKS) eller andre fritidsarenaer, samt faglig personale i disse institusjonene og andre som er opptatt av lek.

Lekens flertydighet retter seg mot studenter som tar sikte på å arbeide med barn i barnehage, barneskole, skolefritidsordningen (SFO), aktivitetsskolen ... om barns lek i en institusjonalisert barndom. Maria Øksnes.

For eksempel hevdes det at barns lek er en form for utvikling. Historien om barns lek de siste hundre årene fremstår på denne måten som en historie om temming. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom.

RELATERTE BØKER