Boligutleie i praksis

Boligutleie i praksis - Ole E. Tokvam | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole E. Tokvam
DIMENSJON
10,40 MB
FILNAVN
Boligutleie i praksis.pdf
ISBN
2025483595697

BESKRIVELSE

I Norge er det omkring en halv million boliger som leies ut til enhver tid, flesteparten av disse leies ut av privatpersoner. Det kan være at man leier ut en sokkelleilighet, sin egen bolig eller at man har investert sparepengene i en bolig som leies ut. Variasjonene er store. Felles for alle disse leieforholdene er at det finnes en rekke regler i ulike lover som det er viktig å ha kunnskap om. Uten slik kunnskap kan man risikere å gjøre tabber både ved utforming av kontrakt, under leieforholdet og ved dets opphør. Slike feil kan påføre utleiere både økonomiske tap og unødige bekymringer. Boligutleie i praksis har som formål å være en håndbok og rettleder for den som skal leie ut bolig. Boken berører det regelverket man har å forholde seg til, og gir rettledning om hvordan man bør ordne seg for å få et mest mulig problemfritt utleieforhold.Boken berører blant annet husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven. Denne 4. utgaven av Boligutleie i praksis er oppdatert med nye endringer i husleielovgivningen og inneholder flere vedlegg som er nyttige for den som leier ut bolig. Boligutleie i praksis er beregnet på privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater og forretningsførere.

Lovens kapittel 3 inneholder bestemmelser om leie og andre ytelser. Loven innebærer innskrenkninger i adgangen til å avtale depositum/garanti. Om oss i www.utleieren.com.

Det er fast praksis for at en uklar kontrakt tolkes mot den som har utformet denne og som burde uttrykt seg klarere. Avtalen skal da tolkes til bortfesters ugunst. Boligutleie i næringsforhold går jeg ikke nærmere inn på i oppgaven ettersom reglene i hus-leieloven ikke er fravikelige for slike forhold.

RELATERTE BØKER