Samfunnsmedisin på norsk

Samfunnsmedisin på norsk - Magne Nylenna | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Magne Nylenna
DIMENSJON
12,56 MB
FILNAVN
Samfunnsmedisin på norsk.pdf
ISBN
8193421985365

BESKRIVELSE

Helse og sykdom henger nøye sammen med de fysiske og sosiale omgivelsene som mennesker lever i. Samfunnsmedisin handler om slike sammenhenger og om helsemessige konsekvenser av det som skjer omkring oss. Samfunnsmedisin skiller seg fra individorienterte tjenester ved at oppmerksomheten i større grad er rettet mot befolkningsgrupper enn mot enkeltpersoner, og at tidsperspektivet går langt utover et sykdomsforløp. I første del av Samfunnsmedisin på norsk forklares samfunnsmedisinens formål og tenkemåte. Deretter beskrives fagets arbeids- og innsatsområder; levekår og helsetilstand i befolkningen, hva som gir sykdom og uhelse, helsetjenesten i Norge og global helse. Til sist presenteres samfunnsmedisinske virkemidler og arbeidsmetoder. Det inkluderer strukturelle tiltak, helsefremming og sykdomsforebygging, smittevern, formidling og rådgivning, planlegging og prioritering. Målgruppen er først og fremst medisinstudenter og andre i helsefaglig utdanning, men alle med samfunnsengasjement og interesse for folkehelsearbeid vil finne nyttig kunnskap.

samfunnsmedisin. Setningseksempler med "samfunnsmedisin", oversettelse minne.

I det nye begrepet inngår ledelse og administrasjon i helsetjenesten og oppmerksomhet omkring alle sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer som påvirker helsen i dagens og morgendagens samfunn ( 20 ). Samfunnsmedisin Øivind Larsen, Magne Nylenna, Kristian Hagestad. Samfunnsmedisinen arbeider med helsespørsmål på gruppenivå.

RELATERTE BØKER