Filosofi som poesi

Filosofi som poesi - Richard Rorty | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Richard Rorty
DIMENSJON
12,76 MB
FILNAVN
Filosofi som poesi.pdf
ISBN
7080309725191

BESKRIVELSE

I den nye rekken av Cappelens upopulære skrifter kommer FILOSOFI SOM POESI av Richard Rorty som nr. 71. Den amerikanske pragmatisten Richard Rorty (1931-2007) ble ofte ansett som en fiende av sitt eget fag, filosofien, fordi han ville overskride dette fagets tradisjonelle syn på seg selv.Denne boken består av tre forelesninger som gir en fortettet fremstilling av sentrale aspekter ved Rortys forfatterskap, og særlig hans ambisjon om å forkaste filosofiens tradisjonelle selvforståelse. Filosofene har ofte fremstilt seg selv som kunnskapens yppersteprester, mener Rorty, som en slags portvoktere til de grunnleggende sannhetene som all annen kunnskap angivelig hviler på. Etter Rortys syn er dette feilslått fordi sannhet simpelthen er «det våre likemenn lar oss komme unna med».Vi bør slutte å forestille oss at omgivelsene er et puslespill som venter på å legges av oss mennesker, mener Rorty i denne boken. Verden har ingen foretrukken beskrivelse av seg selv. Når vi innser dette kan vi sette forestillingsevnen fri, og frembringe nye - og derfor rare - måter å se ting på. Som Rorty skriver: «Ingen forestillingsevne, intet språk. Ingen språklig endring, ingen moralsk eller intellektuell utvikling.»

Kristian Bjørkdahl er postdoktor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og skrev doktorgraden sin om Rorty. Kjøp Filosofi som poesi fra Bokklubber I den nye rekken av Cappelens upopulære skrifter kommer FILOSOFI SOM POESI av Richard Rorty som nr. 71.

Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger. Filosofien i innenfor den vestlige sivilisasjon, vestlig filosofi, konvensjonelt inndelt i fire store områder: antikkens, middelalderens, moderne og samtiden. Antikkens epoke går fra antikkens Hellas, via hellenismen og romersk tid, og omfatter betydningsfulle filosofer som blant annet Sokrates, Platon og Aristoteles, og ender med Vest-Romerrikets fall på 500-tallet e.Kr.

RELATERTE BØKER