Palliasjon

Palliasjon Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,76 MB
FILNAVN
Palliasjon.pdf
ISBN
1632208790304

BESKRIVELSE

Palliasjon er 3. utgave av den nordiske læreboken om lindrende behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom. Målsettingen for slik behandling er best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende. Lindring av symptomer og tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer er derfor viet bred plass. For å dekke utviklingen i fagfeltet, er denne utgaven fullstendig omarbeidet. Alle tidligere kapitler er omarbeidet og oppdatert og boken inneholder 19 nye kapitler. 70 ledende norske, svenske og danske fagpersoner har skrevet kapitlene.. Boken har åtte deler med i alt 60 kapitler. Delene dekker relevant teori, organisering, grunnleggende kliniske aspekter, smerte og smertebehandling, lindring av andre symptomer og spesielle behandlingstiltak, lindring ved andre sykdommer enn kreft, lindring til barn og perspektiver på lindrende behandling i årene fremover. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikke-malign smerte.

PDF. Nettversjon (helsebiblioteket.no) Først publisert: 26.

Deler av handlingsprogrammet kan også være til nytte i behandlingen av kreftpasienter tidligere i sykdomsforløpet. Palliasjon til personer med demens må bygge på personsentrert omsorg som er erkjennelsen av at personen er unik og skal møtes med anerkjennelse, respekt og tillit. Vi må fokusere på det som er bra for personen med demens her og nå og i nær fremtid. Palliasjon er et fagområde hvor hovedfokuset er lindring og best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom.

RELATERTE BØKER