Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar - Øyvind Kvalnes | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Øyvind Kvalnes
DIMENSJON
11,72 MB
FILNAVN
Etikk og samfunnsansvar.pdf
ISBN
3602997398749

BESKRIVELSE

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler: * Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner. * Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve ... Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice' verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift.

Listhaug kritiseres for dobbelrolle Alle ansatte og tillitsvalgte i NIVA skal i sitt virke for NIVA fremme instituttets grunnleggende verdier. Krav til oppdragsgivere, samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører.

RELATERTE BØKER