Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Tidlig innsats - bedre læring for alle? Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,1 MB
FILNAVN
Tidlig innsats - bedre læring for alle?.pdf
ISBN
5934446562282

BESKRIVELSE

Tidlig innsats – bedre læring for alle? er delt i to hoveddeler. Den første delen drøfter og klargjør overordnede perspektiver på tidlig innsats. Her er det kapitler om forebygging til barns beste, tilhørighet og læring i inkluderende skole, evaluering gjennom kartlegging, vurdering og forbedring samt barnehagens rolle. Disse sidene ved tidlig innsats er sentrale i lærerarbeid for tilrettelegging av læring og utvikling for elevene. Den andre delen drøfter og klargjør tidlig innsats på viktige kompetanseområder. Her er det kapitler om lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring, klasseledelse og barns mestring av skoledagen samt innsats for å bekjempe mobbing. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanningene og annen pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning, samt til skoleledere og lærere. Boka er også relevant for forskere og fagfolk som jobber med pedagogikk og spesialpedagogikk. ]]>

Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk.

En av verdens mest kjente skoleforskere, newzealenderen John Hattie, er en varm talsmann for at vi må konsentrere oss mer om ulike faktorer i læringsmiljøet. - Godt læringsmiljø er ikke noe kommunepolitikerne kan bevilge over skolebudsjettet, sier ... Ønsker du å laste ned en Tidlig innsats - bedre læring for alle?-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Tidlig innsats - bedre læring for alle? og andre bøker av forfatteren none. Arbeidet mot frafall handler om tidlig innsats gjennom hele oppveksten, både tidlig i oppveksten hvor problemene er forholsvis enkle, og tidlig i hver enkelte fase i opplæringen, mener Wollscheid.

RELATERTE BØKER