Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid - Marianne Skytte | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Skytte
DIMENSJON
7,86 MB
FILNAVN
Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid.pdf
ISBN
1561699528865

BESKRIVELSE

Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn enn sin egen. Når minoritetsfamiliers hverdagsliv er vesensforskjellig fra majoritetsbefolkningens tenkning kan det være en utfordring for sosialarbeideren å vurdere og å handle til fordel for barnet. I første del presenterer Skytte teorier og kunnskapselementer som hun mener må til for å høyne og utvikle kvaliteten på sosialt arbeid med etniske minoritetsfamilier. I andre del konkretiseres teoriene ved hjelp av journalmateriale fra to barnevernsaker. En analyse av disse sakene danner grunnlag for gjennomgang og diskusjon av hjelpetiltak for etniske minoritetsfamilier. Boken er tilpasset norske forhold ved at materialet om innvandrere og deres etterkommeres sosiale situasjon i Norge også er behandlet.

Heftet / 2008 / Bokmål 549,-461,-Ikke i salg Produktbeskrivelse. Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn.

I denne boken viser forfatteren at dette spesielt.. Kjøp Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid fra Norske serier Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn. I denne boken viser Marianne Skytte at dette spesielt kommer til uttrykk i barnevernssaker med familier som tilhører etniske minoriteter. Skytte har sosialt arbeid og et-niske minoritetsfamilier som sitt forskningsfelt, og har blant annet skrevet doktorgrad om fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn.

RELATERTE BØKER