Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk - Carl Angell, Berit Bungum, Ellen K. Henriksen, Stein Dankert Kolstø, Jonas Persson, Reidun Renstrøm | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Carl Angell, Berit Bungum, Ellen K. Henriksen, Stein Dankert Kolstø, Jonas Persson, Reidun Renstrøm
DIMENSJON
12,76 MB
FILNAVN
Fysikkdidaktikk.pdf
ISBN
9204139521953

BESKRIVELSE

Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter. Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom for eksempel bevisst bruk av språk og eksperimenter i undervisningen. Boka gir helt konkrete tips til undervisning i sentrale temaer, og viktige aspekter av elevvurdering i faget inngår i bokas siste del.I denne nye utgaven er alle kapitlene gjennomarbeidet og oppdatert fra forrige utgave. Den er gjort mer uavhengig av gjeldende læreplaner, uten å miste relevans for konkret undervisning.Boka er skrevet for studenter som tar fysikkdidaktikk som del av sin lærerutdanning ved universiteter og høgskoler, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere i disse fagene. Den er et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle og egenart i skole og samfunn.

utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter.Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom ... Fysikkdidaktikk er en introduksjon til fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og en håndbok for fysikklærere og fysikklærerstudenter. Studenten skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor fysikkdidaktikk. Oppgaven skal bygge på en vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring av fysikk/naturfag i skolen eller formidling av fysikk/naturfag i andre sammenhenger. Om Seksjon for fysikkdidaktikk.

Boken behandler fysikk som vitenskapsfag og undervisningsfag. Den dekker viktige aspekter av fysikkens historie og egenart, og presenterer aktuelle perspektiver på læring og undervisning i fysikk. "Fysikkdidaktikk" 2.

RELATERTE BØKER