Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge

Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,91 MB
FILNAVN
Barnekonvensjonen; barns rettigheter i Norge.pdf
ISBN
5085012940826

BESKRIVELSE

Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for myndighetene som skal forvalte og gjennomføre rettighetene. Denne boken gir en samlet fremstilling av barns rettigheter i Norge.Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn. Selv om barn har rettigheter også etter de andre menneskerettighetskonvensjonene, er barnekonvensjonen av særskilt betydning, også for norske barn.Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989, og i løpet av de 30 årene som har gått siden da, har det vært en økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området. Denne fjerde utgaven av boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten med boken er at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet, og Kirsten Sandberg, tidligere medlem av FNs barnekomité og professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Bidragsyterne har bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt og kommer fra ulike norske fagmiljøer.

Det betyr at de som styrer i Norge må passe på at de følger det konvensjonen sier. Fakta om Barnekonvensjonen Menneskerettigheter er noe alle mennesker har. Det er de tingene vi trenger for å leve et godt liv.

Den ble godkjent av Norge i 1991, og USA er det eneste land i verden som ennå ikke har sluttet seg til avtalen. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.

RELATERTE BØKER