Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid

Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,39 MB
FILNAVN
Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid.pdf
ISBN
4482306018240

BESKRIVELSE

Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for befolkningen, krever kloke politiske beslutninger, og kunnskapsgrunnlaget må styrkes.Satsing på bioøkonomi reiser en rekke nye spørsmål:Hva vil det innebære i praksis at bioøkonomi får en større rolle?Hvordan styrke omstillingen til en mer biobasert økonomi?Hvilke initiativer og virkemidler må til for å gjennomføre et skifte fra olje- til biobasert økonomi?Hva skal man forstå med begrepet bioøkonomi?Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid diskuterer forskjellige aspekter, muligheter og utfordringer ved en slik overgang. Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger.Boka er en del av prosjektet BIOSMART, finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.

Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger. "Etter oljen : vår bioøkonomiske fremtid" diskuterer forskjellige aspekter, muligheter og utfordringer ved en slik overgang. Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger. Søk etter prosjekter, resultater og personer Søk etter prosjekter, resultater og personer Historikk.

Status for grunnlaget til jordbruksoppgjeret 2020. Publisert 07.04.2020.

RELATERTE BØKER