Livsmestring i barnehagen

Livsmestring i barnehagen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,21 MB
FILNAVN
Livsmestring i barnehagen.pdf
ISBN
5130166725703

BESKRIVELSE

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen. Boken viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg. Livsmestring i barnehagen har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager - arbeid med både menneskene og miljøene. Det handler om å bevare livsgnisten og skape mening i barns liv. Og om å fjerne årsaker til negativt stress - slik at barn får mulighet til å oppleve ro i se selv. Det krever at ansatte erkjenner hvilken enorm betydning deres væremåte og relasjonskompetansen har for barns livskvalitet og handler deretter.

11) Vi har et overordnet prinsipp vi jobber etter i vår barnehage - barns beste. I dette ligger opplevelse av livsglede, fellesskap, mestring, følelsen av egenverd og god helse.

Om Joakim som banner og biter, og Joakim som alltid havner i konflikter. Og om Joakims pappa.

RELATERTE BØKER