Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen

Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,11 MB
FILNAVN
Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen.pdf
ISBN
4922793552401

BESKRIVELSE

Barns rett til medvirkning har vært forankret i barnehageloven siden 2005. Like fullt må vi stadig arbeide for, og ivareta, denne rettigheten.På hvilke måter kan vi tolke og forstå barns rett til medvirkning? Hvordan kan barns rett til medvirkning utspille seg i barnehagen? Og hvordan skal vi reflektere over innholdet og praksisen i barnehagen? Forfatterne av denne boken arbeider ved ulike institusjoner i tilknytning til barnehagen og barnehagelærerutdanningen og bidrar med nye perspektiver på barns medvirkning i barnehagen.Kristin Danielsen Wolf og Sverre Bjørn Svenning er forfattere og redaktører for boken. De øvrige bidragsyterne er Birger Dahl, Hanne Fehn Dahle, Pål Dingstad, Brit Johanne Eide, Randi Evenstad, Anne Greve, Mette Røe Nyhus, Bente Svenning og Nina Winger.

Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. I artikkelen sier forskeren følgende: For å få medbestemmelse må barnet også utfordre de voksne. Til diskusjon: Hva gjør vi når barns medvirkning utfordrer planene våre? Hva gjør vi når barns medvirkning skaper uro og støy i situasjoner der vi ønsker orden og ro, for eksempel ved måltider og i garderoben? I artikkelen fremgår det at noen barn får medvirke mer enn andre. Som det går fram av det som er sagt over, krever det å ta vare på barns medvirkning at man kan gå i dialog med barn på deres egne premisser.

I praksis betyr dette å være i stand til å tolke små barns kroppslige og nonverbale kommunikasjon, og se når bruk av voksnes definisjonsmakt virker negativt inn på barns selvfølelse, for å nevne noe. Barns rett til medvirkning i barnehagen er lovfestet gjennom barnehageloven (2005, § 3) som sier at barn har rett til å medvirke tilpasset sine forutsetninger og alder, og de skal gis mulighet til å få uttrykke seg ved alle sider av sin hverdag i barnehagen. Barns rett til medvirkning har vært forankret i barnehageloven siden 2005. Like fullt må vi stadig arbeide for, og ivareta, denne rettigheten.På hvilke måter kan vi tolke og forstå barns rett til medvirkning? Hvordan kan barns rett til medvirkning utspille seg i barnehagen? Personalet skal utvikle en bevisst holdning til barns medvirkning; Barns medvirkning skal gjennomsyre hele barnehagens pedagogikk/virksomhet; Vi skal jobbe med prosjekter ut fra barns medvirkning; Personalet skal ta barns uttrykk på alvor, både språklig og kroppslig .

RELATERTE BØKER