Implementering av endringsarbeid i barnehagen

Implementering av endringsarbeid i barnehagen - Pål Roland, Sigrun Karin Ertesvåg | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Pål Roland, Sigrun Karin Ertesvåg
DIMENSJON
11,87 MB
FILNAVN
Implementering av endringsarbeid i barnehagen.pdf
ISBN
5753864559884

BESKRIVELSE

Implementering har fått stadig større oppmerksomhet i pedagogiske sammenhenger. I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema. Barnehagene i Norge deltar i stadig flere endringsprosjekter, både lokale og nasjonalt initierte. Målet med endringsforsøkene er å forbedre kvaliteten i praksisutøvelsen i barnehager. For å kunne gjennomføre endringene er ledelsen og de ansatte avhengig av implementeringskunnskap. Implementering handler om å omsette det forskningsbaserte innholdet i de ulike endringsprosjektene til praksis. Innholdet kan bestå av både nye teorier, strukturer og aktiviteter. Boken presenter nyere forskning og teorier innen feltet. Implementering blir belyst og drøftet ut fra ulike innfallsvinkler som interaksjoner, kjernekomponenter, implementeringsdrivere, implementeringskvalitet, evaluering, ledelse, kollektive prosesser, systematisk observasjon, kritiske steg i implementeringsprosessen og utvikling av implementeringsplan.

I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema. Barnehagene.. Implementering av endringsarbeid i barnehagen Roland, Pål - Ertesvåg, Sigrun Karin.

Implementering og ledelse av endringsarbeid i skole og barnehage. Kriastiansand kommune; 2012-12-07.

RELATERTE BØKER