Læringsutbytte

Læringsutbytte - Tine S. Prøitz | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tine S. Prøitz
DIMENSJON
5,37 MB
FILNAVN
Læringsutbytte.pdf
ISBN
6326603211117

BESKRIVELSE

- Hvordan kan læringsutbytte forstås som pedagogisk begrep og politisk fenomen? - Hva betyr økt fokus på læringsutbytte for planlegging og gjennomføring av undervisning?Læringsutbytte har som begrep og fenomen fått en sentral plass i norsk grunnopplæring og høyere utdanning. Utviklingen utfordrer tradisjonelle ideer om hva som anses som verdifull læring, og påvirker arbeid med undervisning og læring. Boken gir et empirisk fundert grunnlag for refleksjon omkring læringsutbytte i pedagogiske og fagdidaktiske sammenhenger. Forfatteren løfter frem alternative forståelser av begrepet og presenterer ulike måter å arbeide med læringsutbytte på. I boken diskuteres også begrepet som utdanningspolitisk fenomen. Boken er aktuell for studenter og lærere innenfor lærerutdanning, utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk. Boken er også relevant for dem som arbeider med undervisning og administrasjon i både grunnopplæring og i høyere utdanning. Tine S. Prøitz er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun underviser på lærerutdanningen og ved masterstudiet i utdanningsledelse. Prøitz har bred erfaring fra utredningsarbeider og forskning som omhandler utdanningspolitiske og -faglige temaer, deriblant læringsutbytte.

K2: Har inngående kunnskaper om teori og forskning innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse. «If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.» - John Dewey Kontakt meg Har du eit prosjekt der ein skal bruke IKT i læringsrommet? -tilbyr Endre Praksis pedagogisk kompetanse, digitalpedagogisk innsikt som fremjar framtida sin måte lære på for auka læringsutbyttet. Har du trong for digitalpedagogisk rettleiing? for skular eller… «Læringsutbytte» er et mye brukt begrep i norsk høyere utdanning.

Ullensakerskolens mål er godt læringsmiljø og å øke læringsutbyttet for alle elever. Målsettingen inkluderer fokus på god klasseledelse, god ledelse på alle nivåer, vurdering for læring, fokus på grunnleggende ferdigheter og etter- og videreutdanningsprogram for lærere og skoleledere. Elevenes læringsutbytte er kartlagt ved å bruke data fra nasjonale prøver i matematikk.

RELATERTE BØKER