Statistisk analyse i Stata

Statistisk analyse i Stata - Anne Tjønndal | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Tjønndal
DIMENSJON
5,40 MB
FILNAVN
Statistisk analyse i Stata.pdf
ISBN
8335404284410

BESKRIVELSE

Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Den vil være et godt og praktisk hjelpemiddel både for studenter og forskere.I Statistisk analyse i Stata presenterer forfatteren et utvalg av noen av de vanligste kvantitative analyseteknikkene i samfunnsvitenskapene i dag. Boken redegjør blant annet for: Deskriptiv statistikk Omkoding Variabelkonstruksjon Lineær (OLS) regresjon Logistisk regresjon RegresjonsforutsetningerAlle bokens analyseeksempler er gjennomført med utgangspunkt i datasettet European Social Survey Round 7 (ESS7). Datasettet er gratis og tilgjengelig for alle på nett. Leseren kan derfor enkelt gjenta analyseeksemplene ved å laste ned datasettet. Boken er ment som praktisk tilleggslitteratur til en mer teoretisk innføringsbok i kvantitativ forskningsmetode.

Boken er ment som tilleggslitteratur til andre lærebøker og er basert på en undervisningsrekke av dataøvinger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Innholdsfortegnelse og Kapittel 2: Grunnleggende begreper av Anne Tjønndal. Statistisk analyse i Stata gir en lettfattelig og praktisk innføring i både enkle og mer avanserte kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet Stata. Hovedmålet med boken er å gjøre leseren i stand til å utføre, tolke og presentere kvantitative forskningsresultater ved hjelp av Stata som analyseverktøy. Utføre enkel statistisk analyse i Stata for kontinuerlige og kategoriske variablar (for eksempel deskriptiv statistikk, t-test, korrelasjon, lineær regresjon, tabellanalyse, Kaplan-Meier analyse, log-rank test) Lage ulike typar figurar med Stata (scatter-plot, line-plot, bar-plot, histogram) Redigere figurar; Generell kompetanse STATA 16 Nyhet! Stata er en komplett og kraftig statistikkpakke som er lagd for forskere fra alle disipliner.

Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Statistisk analyse i Stata 187 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018.

RELATERTE BØKER