Rettslig regulering av norsk akvakultur

Rettslig regulering av norsk akvakultur - Halfdan Mellbye | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Halfdan Mellbye
DIMENSJON
4,68 MB
FILNAVN
Rettslig regulering av norsk akvakultur.pdf
ISBN
4236778314539

BESKRIVELSE

Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Næringen er underlagt en omfattende offentlig regulering. I boken ser forfatteren nærmere på det sentrale regelverket som regulerer akvakulturnæringen. Tillatelsessystemet for akvakultur gis en bred fremstilling med særlig vekt på oppdrettstillatelser, produksjonsområder og reglene om utviklingstillatelser. Han ser også på arealreguleringen i sjøen og reglene om lokalitetstillatelser etter akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og matloven. Kravene til drift av akvakulturanlegg og særlig reglene om sykdomskontroll og bekjempelse samt regler om sanksjoner og straff omhandles også. Boken er skrevet som lærebok for studenter på fagrettede studier innenfor akvakultur, men vil også være nyttig for andre som ønsker kunnskap om akvakulturnæringen og den offentlige styringen av denne.

januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret ...

Halfdan har møterett for Høyesterett. Kommunens rett til å bestemme ved etablering av akvakulturlokaliteter. 15 Sep 2017.

RELATERTE BØKER