Moderniteten og holocaust

Moderniteten og holocaust - Zygmunt Bauman | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Zygmunt Bauman
DIMENSJON
12,25 MB
FILNAVN
Moderniteten og holocaust.pdf
ISBN
9814467180462

BESKRIVELSE

Hvordan var Holocaust mulig? Hvordan kunne denne moralske katastrofen skje? Med Moderniteten og Holocaust fra 1989, en bok som stadig kommer i nye opplag og som i dag foreligger på en rekke språk, leverte Zygmunt Bauman ikke bare et banebrytende arbeid innenfor Holocaust-forskningen; han leverte et av de aller viktigste samfunnskritiske verkene i det 20. århundret overhodet. Baumans hovedtese er at Holocaust ville vært utenkelig uten moderniteten. Folkemordet på de europeiske jødene kan ikke forstås som et utslag av antisemittisme hos det tyske folk eller psykologiske avvik hos gjerningsmennene, men som en logisk følge av opplysningstiden og det moderne prosjektet. Med moderniteten ble nytte, produksjon og orden overordnede mål, mens ansvaret for medmennesket ble et anliggende for det ansiktsløse byråkrati. Med Baumans dyptpløyende analyse ble det skapt et veiskille i forståelsen av utryddelsen, som dermed ikke kan betraktes som et unntak, men som kontinuitet. Boken roper dermed et varsko til oss alle: De trekkene ved samfunnet vårt som gjorde Holocaust mulig, er ikke forsvunnet; det som har hendt før, kan skje igjen, om vi ikke blir oss bevisst hvilke etiske konsekvenser moderniteten bærer i seg. Moderniteten og Holocaust ble utgitt første gang på norsk i 1997 og kom i nytt opplag allerede i 1998. Denne nye, reviderte utgaven er i tillegg utstyrt med et nytt etterord som Bauman selv skrev i 2000, der han blant annet ser Holocaust i lys av senere folkemord. Boken inneholder fra før et eget forord som ble skrevet i anledning den norske førsteutgaven, samt Arne Johan Vetlesens klargjørende etterord.

Denne nye, reviderte utgaven er i tillegg utstyrt med et nytt etterord som Bauman selv skrev i 2000, der han blant annet ser Holocaust i lys av senere folkemord. Bauman er særlig kjent for sin bok Moderniteten og Holocaust fra 1989 hvor han argumenterer for at jødeutryddelsen kan forstås som en logisk følge av opplysningstiden og det moderne prosjekt. Bauman hevdet at Holocaust ikke kunne forklares som et resultat av rasehat i det tyske folk og heller ikke reduseres til å forstås som psykologiske avvik i kretsen rundt Hitler . moderniteten og holocaust From: Karsten Johansen ([email protected]) Date: Fri Oct 15 1999 - 22:17:55 MET DST Next message: Karsten Johansen: ""No Such Agency"" Previous message: Ketil Wendelbo Aanensen: "Re: Tvangsekteskap og Athar Ali" Next in thread: Bjarne Naerum: "Re: moderniteten og holocaust" Maybe reply: Bjarne Naerum: "Re ... Moderniteten og Holocaust markerte et veiskille i forståelsen av jødeutryddelsen, og boka er blitt oversatt til en rekke språk.

Bauman er forfatter av 57 bøker om fast og flytende modernitet, globalisering og forbruk og om Holocaust, etikk og moral. Bauman ble utnevnt til æresdoktor ved en rekke universiteter, blant annet Universitetet i Oslo. Moderniteten og Holocaust ble utgitt første gang på norsk i 1997 og kom i nytt opplag allerede i 1998.

RELATERTE BØKER