Når barn er pårørende

Når barn er pårørende - Anne Kristine Bergem | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Kristine Bergem
DIMENSJON
7,69 MB
FILNAVN
Når barn er pårørende.pdf
ISBN
7881612683677

BESKRIVELSE

Kjenner du et barn som er pårørende til en syk forelder?Møter du voksne som strever på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, og som du vet har barn? Lurer du på hvordan akkurat du kan hjelpe? Ivaretakelse av barn som pårørende har vært lovfestet siden 2010. Lovendringen kom på bakgrunn av de belastningene barn og unge kan oppleve når en forelder blir syk. I 2017 ble ivaretakelse av søsken som pårørende også tatt inn i lovverket. I denne boken har forfatteren samlet kunnskap fra forskning og praksis i Norge for å gi deg som leser boken en forståelse av hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende, og hva som kan være lurt å gjøre. I boken finnes det mange historier fortalt av mennesker som selv har vært barn som pårørende, som er foreldre til barn som opplever sykdom og død, eller som arbeider som hjelpere. Historiene gjør boken til noe mer enn en lærebok - den er også en bok om levd liv og personlige erfaringer.

Jan Steneby i Voksne for Barn snakker om barn som er pårørende, med utgangspunkt i filmen og veiviseren om Jesper. Jespers mamma sliter med ... Råd når barn er pårørende.

Når en myndig pasient samtykker eller forholdene tilsier det, skal nærmeste pårørende ha informasjon om helsetilstanden og den hjelpen som gis (§ 3-3).Er pasienten under 16 år skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret få informasjon (§ 3-4). Når barn er pårørende er bygget opp med et innledningskapittel om forekomst, definisjoner og lovverk for å sette barn som pårørende inn i en kontekst. Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

RELATERTE BØKER