Utviklingshemning og aldring

Utviklingshemning og aldring En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,53 MB
FILNAVN
Utviklingshemning og aldring.pdf
ISBN
7823861247288

BESKRIVELSE

Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, deres familier, oghelse- og omsorgstjenestene. Boka har et hovedfokus på fysisk og psykisk helse i alderdommen, men sentrale temaer som aldringsprosessen hos ulike syndromgrupper, miljøbehandling, tilrettelegging og juridiske spørsmål belyses bredt. Boka henvender seg til personer med helsefaglig høgskoleutdanning og studenter på helse- og sosialfaglige høgskoler. Men også andre som arbeider med eller skal gi tjenester til eldre med utviklingshemning vil ha nytte av boka. Boka er trykket med fargeillustrasjoner, har et omfattende stikkordsregister og fyldige referanselister

For abc-kontakter, gruppekontakter og leverandører: abcregistrering.no. I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv. Utviklingshemming og aldring.

45 (2012-2013) Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming. Eiane og Gjermestad viser i denne forskningsartikkelen (2019) at det er en utfordring for kommunale tjenesteytere å identifisere aldringstegn hos personer med utviklingshemming. Det finnes i liten grad system for å tilpasse og personsentrerte tjenester til personer med utviklingshemming og tjenesteytere opplever mangelfulle strukturer for oppfølging av personer med utviklingshemming som ... Personer med utviklingshemming og koronavirus.

RELATERTE BØKER