Sykdommer hos eldre

Sykdommer hos eldre En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,16 MB
FILNAVN
Sykdommer hos eldre.pdf
ISBN
6250264378682

BESKRIVELSE

Sykdommer hos eldre er skrevet for deg som tar videreutdanning på Fagskolen HS i eldreomsorg. Sykdommer hos eldre tar for seg fem tilstander som har vist seg å forekomme hyppig hos eldre mennesker. Det er instabilitet, immobilitet, intellektuelle problemer, inkontinens og iatrogene tilstander. Boka behandler hvordan disse tilstandene forebygges og behandles. I tilegg har Kari Aursand skrevet et kapittel om demens i hverdagen.Boka inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen til videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter "Aldring og livsvilkår", "Forebygging, rehabilitering og omsorg", og "Organisering og yrkesutøvelse" .Sykdommer hos eldre er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider innen eldreomsorgen.

Depresjon rammer alle aldersgrupper, men eldre synes å være mer utsatt for å få depresjon. Jo eldre personen er, og jo flere samtidige sykdommer personen har, jo større risiko er det for at personen får depresjon. Lungebetennelse er mest vanlig hos små barn og eldre, og kommer av en betennelse i lungevevet eller forgreiningene fra luftrøret.

Boka henvender seg til f... Eldre katter kan være en utfordrende pasientgruppe. Ofte har eldre katter en eller flere helseproblemer på samme tid.

RELATERTE BØKER