Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer

Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,83 MB
FILNAVN
Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer.pdf
ISBN
1791895550310

BESKRIVELSE

I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. Antologien begynner med en drøfting av gårsdagens, dagens og morgendagens kroppsøvingsfag på bakgrunn av relevant teori. Deretter følger to kapitler som med ulike innfallsvinkler ser på utfordringer knyttet til vurderingsordningen i faget, og ett om fair play-begrepet.De tre neste kapitlene er viet kroppsøving som dannelsesfag. Det første av dem tar for seg hvordan Klafkis dannelsesteoretiske perspektiv kan knyttes til kroppsøvingsfaget. De to neste handler om hvordan utvikling av dannelsesprosesser kan skje gjennom kampsportundervisning, og tilrettelegging for og gjennomføring av ballspill i undervisningen med utgangspunkt i TGfU- / Teaching Games for Understanding-modellen. Avslutningskapittelet drøfter blant annet hvilken plass forebygging av spiseforstyrrelser bør ha i undervisningen.

Han har skrevet flere vitenskapelige artikler, vært redaktør for den vitenskapelige antologien Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer, og står bak flere læremidler i kroppsøvingsfaget - både trykte og digitale. Kjøp bøker av Jens Birch. Jobber som førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet, Seksjon for kroppsøving.

Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. 106214 GRMAT Kroppsoevingsdidaktiske utfordringer 160101.indd 171 25.04.16 13.31 172 kapittel 8 Imidlertid, ved innføringen av DSM-5 fra DSM-IV i 2013, ble det gjort vesentlige endringer i ... Kjøp Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer fra Cappelen Damm Undervisning I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer.

RELATERTE BØKER