Steinfag

Steinfag - Stig Harald Lien, Magne Martinsen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Stig Harald Lien, Magne Martinsen
DIMENSJON
11,5 MB
FILNAVN
Steinfag.pdf
ISBN
5892005416914

BESKRIVELSE

"Denne læreboka dekker kompetansemålene for steinfaget i den delen av læreplanen som skal foregå i en lærebedrift (Vg2/Vg3). Etter Kunnskapsløftet i 2007 er steinfaget et såkalt særløpsfag i videregående opplæring. Det betyr at du som elev går ett år på skole (Vg1 Bygg- og anleggsteknikk) og har 3 års læretid i en bedrift. Boka er også egnet til prosjekt til fordypning i Vg1 og den egner seg som lærebok for voksne som ønsker å ta fagprøven som praksiskandidater. Boken er fellesspråklig bokmål/nynorsk. Hovedområdene for opplæringen er: Bransjelære, Bruddvirksomhet, Bearbeiding og Montering. I denne læreboka fremkommer de to første som egne deler/seksjoner, mens de to siste er slått sammen under del IV. I tillegg til hovedområdene i steinfaget tar boka opp geologi som egen seksjon. Her finner du de tre kapitlene: Geologiske prosesser og bergartsdannelse, Identifisering av mineraler og bergarter og Naturstein som materiale."

Stein som minnesmerker eller byggematerialer har eldgamle tradisjoner. Stein er det eneste naturmaterialet som kunne motstå tidens tann, noe som førte til at steinhoggeren var en svært repsktert håndverker. steinfag Oslo, mai 1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under · lov om videregående opplæring · lov om fagopplæring i arbeidslivet Læreplanverket består av to deler: 1.

Det er ingen fastsatt minstelønn i Norg... JUBILEUM: - I Oppdal, på Skifer hotell - 50 år og 1 dag etter åpningen av Tverrfjellet gruver gjør fylkestinget vedtak om steinfag ved Oppdal Videregående skole, det er fantastisk, sier varaordfører og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg (H). Steinfag-, bygnings- og anleggsarbeidere • Anleggsarbeidere utfører arbeid som grunnarbeid for byggebransjen, vei- og flyplassbygging, tunnelarbeid og damanlegg. • Arbeidsoppgavene varierer fra fysisk krevende arbeid og bruk av hånddrevet verktøy til arbeidsoperasjoner vha.

RELATERTE BØKER