Kva ser vi - kva gjer vi?

Kva ser vi -  kva gjer vi? - Inge Nordhaug | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Inge Nordhaug
DIMENSJON
12,82 MB
FILNAVN
Kva ser vi - kva gjer vi?.pdf
ISBN
3981187155268

BESKRIVELSE

Mange barn er utsette for og lever med omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep, men blir svikta av dei som møter dei i deira kvardag utanfor heimen.Dei fleste som arbeider med barn i skule, barnehage, organisasjonar eller institusjonar, har opplevd at dei undrar seg over noko barn har sagt eller gjort. Undringa kan ha komme som eit lite blaff eller vere ei kronisk kjensle av ubehag, uro og bekymring. Men kva gjer ein med ei slik bekymring? Mange manglar den kompetansen og det motet som skal til for å hjelpe barnet.Denne boka er meint å gi kunnskap og hjelperåder. Det er lagt vekt på handlingskompetanse, det vil seie å gi oversikt over reglar og døme på god praksis. Det handlar til dømes om korleis ein kan auke sensitiviteten sin overfor barna, om korleis ein skal involvere kollegaer og leiing, og om samtalemetodiske grep i møte med barna og foreldra. Det blir òg gitt ei oppdatert innføring i ny kunnskap om konsekvensane av omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep.Boka er relevant for alle som jobbar med barn og unge eller som utdannar seg til slike yrke.Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og er tilsett ved RVTS Vest. Han arbeider til dagleg med alvorleg omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Han har i mange år undervist i temaet for lærarar i barnehage og skule og på universitet og høgskular.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Det første kapitlet «Kva er omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep?» gir kunnskap om bokas sentrale begreper. Temaer som belyses er foreldrerollen, der det redegjøres for tilknytning og de minstebarna , men også for kultur og tilknytning, samt omsorgssvikt, med fokus på svikt i foreldrerollen. Hva ser vi - hva gjør vi? Hva ser vi - hva gjør vi? Konferanse, 29.09.2016, Regionalt ...

Ho seier at interesserte vaksne er den beste motgifta til negativ påverknad. Velkommen til Barnerettighetsfrokost og boklansering om skolens og barnehagens rolle i å avdekke seksuelle overgrep mot barn. Møt: Inge Nordhaug, forfatter av boken «Kva ser vi, kva gjer vi», representanter for skoler- og barnehagesektoren, Redd Barna m.fl. Kva ser vi - kva gjer vi? omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep,skulen og barnehagen sine oppgåver Inge Nordhaug.

RELATERTE BØKER