Helsehjelp til personer med rusproblemer

Helsehjelp til personer med rusproblemer En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
7,44 MB
FILNAVN
Helsehjelp til personer med rusproblemer.pdf
ISBN
1748781653386

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdagHelsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

Formålet med boken er å gi leseren en innføring i ulike typer helsehjelp til personer med rusmiddelproblemer. Forfatternes bakteppe er forskning fra Norge og internasjonalt. 100424 GRMAT Helsehjelp til personer med rusproblemer 180201.indd 11 29/05/2018 11:59 1 Rusmiddelproblemer - en utfordring for samfunnet, helsetjenesten og den enkelte Stian Biong og Siri Ytrehus Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer.

Hjelp til deg med rusproblemer. Rusproblemer kan ramme alle.

RELATERTE BØKER