Praksis- og profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelærere

Praksis- og profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelærere Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,97 MB
FILNAVN
Praksis- og profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelærere.pdf
ISBN
8122434019539

BESKRIVELSE

I denne boken diskuteres områder som er under endring i forbindelse med utvikling av den nye barnehagelærerutdanningen som tok opp de første studentene høsten 2013. Utdanningskategorien førskolelærer faller nå bort og erstattes med betegnelsen barnehagelærer. Utgangspunktet for endringene er knyttet til en ny oppbygging av barnehagelærerutdanningen i seks kunnskapsområder som erstatter den gamle faginndelingen. I boken gis flere eksempler på fornyelser i utdanningen som følge av behov for endringer i barnehagens virksomhet, blant annet konsekvenser av digitalisering i barnehage som i hjem og samfunn. Forfatterne har variert faglig bakgrunn fra Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Norges arktiske universitet, Tromsø og Alta. Bokens innhold dreier seg i hovedsak om: - Danning - Digitalisering - Forskningsbasert læring - Praksis - Profesjon Redaktører er førsteamanuensis Anne-Marit Valle og professor Jarle Sjøvoll, som begge er tilsatt ved Universitetet i Nordland.

Kapittel 2. s 19 - 35. Kunnskap om barnehagens frøbelske egenart, er derfor viktig for utdanning av barnehagelærere og personale for å forstå hva barnehage som lærende organisasjon skal bygge innholdet på. Profesjon, politikk og forskning», en bok hun håper skal «ruste leseren til prinsipiell tenkning og analyse av dilemmaer i barnehagen, og til å trekke faglig vurderte valg».

Sammen er disse temaene sett som viktige kunnskapsområder for framtidige veiledere når de skal lære seg et 2. språk for undervisning og læring og derved kunne støtte nye kolleger i grensekryssingen mellom utdanning ... Fortellinger og betraktninger fra et verksted med barnehagelærere utlegges og fortolkes i lys av ideen ...

RELATERTE BØKER