Relasjoner i psykisk helsearbeid

Relasjoner i psykisk helsearbeid - Sverre Varvin | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sverre Varvin
DIMENSJON
8,28 MB
FILNAVN
Relasjoner i psykisk helsearbeid.pdf
ISBN
6836283604235

BESKRIVELSE

Forandring og utvikling i psykisk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes. Gjennom arbeidet med det som skjer i relasjonen, kan man fremme helende prosesser og bidra til at klienten utvikler evnen til å fungere i hverdagen og blir bedre i stand til å takle vanskelige livssituasjoner. Boken viser hvordan relasjonsarbeidet både har en tilfriskende og en forebyggende side. Forskergruppen i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjennom flere år fokusert på relasjonsarbeidet både i forskning og undervisning og presenterer resultater av dette arbeidet ut fra kliniske, forskningsmessige og litterære perspektiver. Boken er et viktig bidrag til utviklingen av fagfeltet psykisk helsearbeid. Amy Østertun Geirdal er professor i sosialt arbeid og leder ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus. Sverre Varvin er professor i psykisk helsearbeid, Helsefakultetet SHA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er psykiater og psykoanalytiker. De øvrige bidragsyterne omtales i boken.

Ramsdal H. Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet - noen organisasjonsteoretiske perspektiver.

Psykososialt arbeid har som mål å fremme enkeltmenneskets ressurser, mestring og dets behov for tilknytning og fellesskap i et familie- og nettverksperspektiv. Praksisemner inngår i spesialiseringen psykisk helsearbeid. I praksis samarbeider studentene med enkeltpersoner, par, grupper og/eller organisasjoner med sikte på å bedre den psykiske helsen.

RELATERTE BØKER