Næringslivets lovsamling 1687-2019

Næringslivets lovsamling 1687-2019 - Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde
DIMENSJON
12,47 MB
FILNAVN
Næringslivets lovsamling 1687-2019.pdf
ISBN
5054808830666

BESKRIVELSE

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av læreboken og lovsamlingen. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold. Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige drift av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med de seneste lovendringer inntil 1. juli 2019. Lovsamlingen utgis i et eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2019 og inneholder 130 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Nye lover av året er hvitvaskingsloven og verdipapirsentralloven som begge erstatter tidligere lover av sammen navn og ny lov om register over reelle rettighetshavere. Til dels store endringer er dessuten innarbeidet i de øvrige lovene, i alt over 500 endringer siden 2018-utgaven i 46 lover. Særlig folketrygdloven, aksjelovene og verdipapirhandelloven er betydelig endret. En detaljert oversikt over endringene er inntatt foran i lovsamlingen. For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no.

Kategorier: Rettskilder: lovgivning, Anvendt jus i andre yrker og fagområder, For høyere utdanning / høgskole- og universitetsutdanning, Norge. Betegnelse: Lovsamlingen inneholder rundt 100 lover av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Lovs Kjøp Næringslivets lovsamling 1687-2018 fra Bokklubber Dette er lovsamlingen som hører sammen med læreboken Lov og Rett for Næringslivet.

Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Næringslivets lovsamling 1687-2019 av Tore Bråthen, Monica Viken, Stine Winger Minde (ISBN 9788205524743) hos Adlibris.com.

RELATERTE BØKER