Barnehagen som læringsarena

Barnehagen som læringsarena Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,5 MB
FILNAVN
Barnehagen som læringsarena.pdf
ISBN
2322807079783

BESKRIVELSE

Hvilken betydning har den økte vektleggingen av barnehagen som læringsarena for styring og ledelse på ulike nivåer i barnehagesektoren? Hvordan blir det økende ansvaret fulgt opp og ivaretatt, og hva skal egentlig til for å lede god læring i barnehagen?Kunnskapsdepartementet slår fast at det trengs god ledelse for å utvikle gode barnehager. Likevel har det blitt forsket overraskende lite på barnehageledelse og på hvordan de økte forventningene om læring i barnehagen blir fulgt opp i form av styring og ledelse. Det foreligger også lite forskningsbasert kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivåer legger til rette for slik ledelse i barnehagen. Artiklene i denne antologien presenterer empiriske funn som viser hva slags styring og ledelse som utøves på ulike nivåer i barnehagesektoren, og hva slags læringsorganisering og syn på læring dette innebærer. Boka bidrar derfor med ny innsikt på feltet. Redaktørene Kari Hoås Moen, Kjell-Åge Gotvassli og Per Tore Granrusten har med seg forfatterne Solveig Borgund, Kjetil Børhaug, Ole Fredrik Lillemyr, Yngve Skjæveland og Berit Irene Vannebo. Forfatterne har bakgrunn fra pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og historie.

Barnehagen ble startet i 2003 med 3 store avdelinger og ca 96 barn. barnehagen som læringsarena. For å sikre et språkstimuleringstilbud til barn i barnehage, er det lagt føringer som pålegger barnehagepersonalet å gi god språkstimulering og tidlig hjelp dersom barn har forsinket språk.

Vi tenker at alt vi kan gjøre inne kan vi også gjøre ute. Barnehagen ble startet i 2003 med 3 store avdelinger og ca 96 barn. barnehagen som læringsarena.

RELATERTE BØKER