Kystsoneplanlegging

Kystsoneplanlegging - Ragnar Sandbæk | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnar Sandbæk
DIMENSJON
8,72 MB
FILNAVN
Kystsoneplanlegging.pdf
ISBN
9160258133917

BESKRIVELSE

Samlet framstilling av muligheter og potensielle konfliktområder mellom forskjellige brukergrupper av kysten vår og lovverket knyttet til dette. Forfatteren tar bl.a. for seg kystsonens omfang, hva som legges i begrepet kystsoneplanlegging, interesser, verdier og bruksformer knyttet til kystsonen, lovgrunnlaget, kart og databaser.

På bakgrunn av dette vil valgte tema diskuteres. de Avslutningsvis vil mulige framtidige utfordringer diskuteres og noen kriterier for vellykket planlegging identifiseres. Prosjektet omfattet utarbeidelse av regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger, inkludert konsekvensutredning og akvakulturanalyse.

I plankartet er det fastsett 14 omsynssoner for regionalt viktige område for landskap, natur, friluftsliv og kultur. Områda omfattar registreringar av nasjonal eller regional kystsoneplanlegging i Norge per dags dato, både på kommunenivå og regionalt nivå.

RELATERTE BØKER