Barns læring i barnehagen

Barns læring i barnehagen - Jon Olaf Berg | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jon Olaf Berg
DIMENSJON
12,18 MB
FILNAVN
Barns læring i barnehagen.pdf
ISBN
1856084502800

BESKRIVELSE

Forfatteren gir oss en grundig innføring i, og diskuterer, ulike teorier og forskning om barns læring. Boka poengterer at barn lærer uansett, hver dag, hver uke, om de går i barnehage eller ikke, og uansett hva de voksne gjør eller ikke gjør. Men HVA de lærer i barnehagen vil være avhengig av hva barnehagelærerne og det øvrige personalet gjør, og hvilken kunnskap de har om hvordan barn lærer.Boka inneholder ulike forståelser av læring. Den presenterer både tradisjonelle læringsteorier og nyere læringsteorier, forståelser og forskning. Forfatteren ser på omsorg, lek og læring, sosial og kulturell kompetanse. I tillegg formidler boka nye perspektiver på didaktisk arbeid i barnehagen. Boka er skrevet for barnehagelærerutdanningen og alle de som jobber i barnehagen.Jon Olaf Berg er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning/DMMH i Trondheim.

Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har. Skal vi vektlegge vennskap i barnehagen? Nesten alle barnehager skriver i sine årsplaner at de vil vektlegge vennskap. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom hverdagen med mulighet til å delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling».

Han er daglig leder i og eier Borg Barnehager AS, som består av flere barnehager med til sammen rundt 340 ansatte. Når jeg har vært på besøk i barnehager, har jeg fått gode eksempler på hvordan lek og læring henger tett sammen. For det tredje: Barnehagen skal ikke drive jakt på mangler hos barn.

RELATERTE BØKER