Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner

Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner - Kjell-Åge Gotvassli | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjell-Åge Gotvassli
DIMENSJON
10,2 MB
FILNAVN
Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner.pdf
ISBN
1682061990401

BESKRIVELSE

Alle organisasjoner har behov for å arbeide med kunnskap og kunnskapsutvikling. I kunnskapssamfunnet preget av den nye kunnskapsøkonomien danner dette grunnlaget for organisasjonens overlevelsesevne. Bortsett fra enighet om dette er fagfeltet kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse svært bredt og sammensatt. Lenge handlet kunnskapsledelse om effektiv bruk av informasjonsteknologi og bruk av teknikker og oppskrifter. Dette perspektivet er selvsagt like aktuelt i dag, med blant annet utvikling av industriroboter, men samtidig må vi se på andre måter å utvikle kunnskap på. Ikke minst er taus kunnskap et viktig tema. Hvordan kan vi klare å utnytte den tause kunnskapen som er innkapslet i og mer eller mindre uløselig er knyttet til praksis? Hvordan kan denne tause kunnskapen kartlegges og deles med andre? Et annet spennende forskningsfelt innen kunnskapsledelse er hvordan intuisjon og følelser danner grunnlag for kunnskap og kunnskapsutvikling. I Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse bruker forfatteren både egen og andres forskning i gjennomgangen av de teoretiske bidragene og drøftingen av ulike aspekter ved kunnskapsledelse. Gjennom en rekke casebeskrivelser illustrerer han så hvordan de ulike perspektivene blir brukt i organisasjoner i dag. Kjell-Åge Gotvassli er professor i ledelse ved Nord universitet.

Kunnskapsledelse dreier seg om å skape og utnytte virksomhetens samlede kunnskap på en best mulig måte. Kunnskapsutvikling i organisasjoner er noe som skjer gjennom en prosess hvor gammel informasjon blir sammenliknet med ny. Det er individene som først erfarer og gjennom det utvikler sin kunnskap og organisasjonen er avhengig av disse individene for å oppnå kunnskapsutvikling på et organisatorisk plan. Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner Av Kjell-Åge Gotvassli Forlag Fagbokforl.

Gjennom en rekke casebeskrivelser illustrerer han så hvordan de ulike perspektivene blir brukt i organisasjoner i dag. I denne ... I Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner bruker forfatteren både egen og andres forskning i gjennomgangen av de teoretiske bidragene og drøftingen av ulike aspekter ... Og ikke minst visualiseres de begrensningene som ligger i kurs som det viktigste virkemiddelet for læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

RELATERTE BØKER