Studielivskvalitet

Studielivskvalitet - Hilde Larsen Damsgaard | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hilde Larsen Damsgaard
DIMENSJON
3,15 MB
FILNAVN
Studielivskvalitet.pdf
ISBN
3369308162641

BESKRIVELSE

Hvordan kan vi etablere en felles kultur for kvalitet i høyere utdanning? Denne boken handler om kvalitet i høyere utdanning. Et sentralt argument er at studentenes stemmer må bli hørt hvis vi skal få et mer nyansert kvalitetsbegrep. Boken bygger på en kvalitativ studie av studenters egne erfaringer med og opplevelser av kvalitet i utdanningen. På basis av studien er begrepet studielivskvalitet etablert. Det består av dimensjonene struktur, mestring, aktivitet, relasjon og transformasjon (SMART). De studentene som deltok i studien, ser på struktur, forutsigbarhet og klare krav som en viktig innramming for sin egen studievirksomhet. De legger vekt på betydningen av å få mestringserfaringer og beskriver aktive læringsformer og relasjoner til ansatte og medstudenter som noe som fremmer læring. De understreker også betydningen av at studiet «gjør noe med dem» og fører til faglig og personlig utvikling. Sentralt i boken er refleksjoner og diskusjoner omkring kvalitetsbegrepet, vilkårene for god studielivskvalitet i dagens utdanningssystem og utfordringene knyttet til nytte, effektivitet og målbarhet som dominerende kvalitetsforståelse. Boken er aktuell for både vitenskapelig og administrativt ansatte og ledere i høyere utdanning. Den kan være et relevant bidrag i utviklingen av en felles kultur for kvalitet og kan danne grunnlag for diskusjoner knyttet til den pedagogiske virksomheten i høyere utdanning. Boken er også relevant for de som legger premissene for utdanningssektoren og for andre aktører med interesser i utdanning. Studenter vil kunne bruke boken til å reflektere over egen studievirksomhet. Kanskje vil boken også inspirere dem til å være aktive aktører i diskusjonen om kvalitet i høyere utdanning. Bokens forfatter, Hilde Larsen Damsgaard, er dosent og studiekvalitetsleder ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag på Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hilde jobber for tiden hovedsakelig med studiekvalitet, studielivskvalitet og læring i høyere utdanning. Studielivskvalitet. Hilde Larsen Damsgaard.

Hilde Larsen Damsgaard. Viser 1 - 9 av 9 Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen hilde larsen damsgaard hos Adlibris Anmeldelse av boken Studielivskvalitet i Forskerforum: https://lnkd.in/dhUtJDu Likt av Mette Ragnhildstveit Sætra Bruk av spill i undervisningen kan bidra til at sykepleierstudenter møter bedre forberedt i virkelige situasjoner. Dette er LOVU-prosjektet - https://lovu.usn.no/ - sin podcastkanal.

RELATERTE BØKER