Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft - Lennart Hovland, Kirsti Stokland | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Lennart Hovland, Kirsti Stokland
DIMENSJON
10,34 MB
FILNAVN
Utenlandsk arbeidskraft.pdf
ISBN
3776144879189

BESKRIVELSE

Nå er det under femti tusen arbeidsledige i Norge, og på samme tid er det over tretti tusen ledige jobber. Norske bedrifter sier de har arbeid til nitti tusen flere enn i dag. Det er høykonjunktur og vi mangler både hender og hoder til å frakte varer, pleie gamle og syke og bygge hus. Industrien og byggenæringen mangler snekkere, rørleggere, elektrikere, sveisere, taktekkere og murere. Norge har altså et helt klart behov for arbeidere fra andre land for å holde oppe aktiviteten og levestandarden i landet vårt. EØS-avtalen og utvidelsen av EU i øst har gitt muligheter for mange å søke jobb i land som har vesentlig bedre lønninger enn det de får i hjemlandene sine. Dette har ført til at mange flere enn tidligere ønsker å finne arbeid også i Norge. Det er mange og kompliserte lover og regler som regulerer denne arbeidsinnvandringen, og vi har derfor laget en bok som skal hjelpe de som ønsker å bruke utenlandske arbeidstakere i Norge. Det skjer hele tiden forandringer i regelverket, men forfatterne har tatt med det viktigste som har skjedd inntil nå (høsten 2007), og har prøvd å legge dette frem på en måte som skal gjøre boka praktisk anvendelig for arbeidsgivere som ønsker å verve utenlandsk arbeidskraft.

Analysene som Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt har gjort tyder på at risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske. - Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring og har behov for personell med ulik bakgrunn. Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft må det foretas en vurdering av hvorvidt de som skal arbeide har lovlig opphold i Norge eller om det vil være nødvendig å søke om oppholdstillatelse.

Klubben har behov for arbeidskraft og ønsker å få inn den sesongansatte fra utlandet. Innledningsvis presiseres at arbeidsgiver i disse tilfellene har behov for arbeidskraften. Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft, må du passe på at vedkommende har et godkjent skattekort.

RELATERTE BØKER