Langsiktig ledelse

Langsiktig ledelse - Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Robert Salomon, Hans Christoffer Aargaard Terjesen
DIMENSJON
12,51 MB
FILNAVN
Langsiktig ledelse.pdf
ISBN
2135847996400

BESKRIVELSE

På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen. Denne situasjonen vil vedvare i mange år fremover og vil prege organiseringen av samfunnet og velferdsstaten. Skal man lykkes med å beholde den norske velferdsmodellen, må flere stå lenger i arbeid enn i dag. Det er allerede fattet viktige politiske vedtak om rett til inntjening av pensjon til fylte 75 år, og rett til å stå i arbeid til 72 år. Det er realiteter som arbeidslivet må forholde seg til. Imidlertid er langt fra alle norske virksomheter klare for de ledelsesutfordringene dette medfører.I utgangspunktet er seniorpolitikk en av mange komponenter i en helhetlig personalpolitikk, men ofte blir seniorpolitikk likevel betraktet som en isolert øvelse som skal utøves mot en spesiell gruppe medarbeidere. I mange år fokuserte både virksomheter og forskningen hovedsakelig på goder som ekstra fritid og lønn for at eldre arbeidstakere skulle stå lengre i arbeid. Det var lite oppmerksomhet omkring ledelse, til tross for at ledelse viser seg å være en av de viktigste premissene for å lykkes med en bærekraftig seniorpolitikk.I denne boka blir seniorpolitikk betraktet som en lederoppgave som bør gjennomsyre hele virksomheten. Både toppledere, mellomledere, HR-personell og de enkelte medarbeiderne har alle en rolle å spille for å få lykkes med å skape en aktiv seniorpolitikk. Med boka Langsiktig ledelse viser forfatterne utfordringer og muligheter ledere står overfor i møte med aldring på arbeidsplassen. I boka tematiseres og drøftes hvordan ledere kan handle for å skape et samspill mellom generasjoner med ulike særtrekk, samt betydningen av et godt arbeidsmiljø for å lykkes med å skape en bærekraftig aldring i arbeidslivet.

Salomon - Cappelen Damm Akademisk. På lik linje med flere andre vestlige land, står Norge ovenfor en betydelig økning i andel eldre i befolkningen.

Salomon . Vi utarbeider derfor en Langsiktig markedsanalyse annethvert år. Markedsanalyse er et viktig grunnlag for videre analyser og beslutninger Analysen drøfter hovedtrender og sentrale usikkerhetsmomenter ved markedsutviklingen, dokumenterer Statnetts forutsetninger og gir en prognose for forventet kraftpris samt et relevant utfallsrom for prisutviklingen. God ledelse sikrer kvalitet - Flere pedagoger er et langsiktig prosjekt.

RELATERTE BØKER