En for alle

En for alle - Jostein Alberti-Espenes, Bodil Jenssen Houg, Katti Anker Teisberg | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jostein Alberti-Espenes, Bodil Jenssen Houg, Katti Anker Teisberg
DIMENSJON
11,94 MB
FILNAVN
En for alle.pdf
ISBN
9127066764406

BESKRIVELSE

Å være en person for alle er rektors lodd og privilegium. Elever, foreldre og ansatte i skolen skal ha tillit til at rektor er der for alle, ikke minst i saker der elever opplever seg krenket. Til grunn for boka ligger dette, og følgende to erkjennelser: Mennesker - barn, ungdom, voksne, foreldre, lærere og rektorer - vil godt, ønsker godt og forsøker å handle i tråd med dette. Konflikter, krenkelser og mobbing kan forebygges, stanses og løses. Mange års iherdig innsats for gode skolemiljøer er ikke tilstrekkelig - vi leser fremdeles om rektorer som ikke har klart å løse saker der elever opplever noe eller noen i skolen som krenkende. Skolemiljøsakene må altså løses bedre enn det som er tilfellet i dag. Forfatterne peker med denne boka nettopp på hvorfor sakene er vanskelige, og hvordan rektor kan løse dem, til fordel for de involverte. Tillit, håndteringskompetanse og løsningsorienterte strategier er nøkkelbegreper i arbeidet. Boka er tiltenkt ledere i skolen og alle andre som engasjerer seg i elevenes psykososiale miljø. Den er skrevet med utgangspunkt i tre roller: mobbeombud, rektor og rådgiver i skolenes støtteapparat.

Det overordnede målet med undersøkelsen har vært at den skal gi innspill til og være med å danne grunnlag for hvordan et program for ulike botilbud som kan integreres i en bydel. Rom for alle. Rom for alle — En sosial boligpolitikk for framtiden Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21.

Forsvarerne til Wallace, Holba og Enger vil ikke kommentere ­tirsdagens prosedyre. 30 minutters gåtur alle hverdager - husk at du må bli litt andpusten. Rask gange i 20 minutter til og fra jobb hver dag og en helgetur på 50 minutter.

RELATERTE BØKER