Gatejurister

Gatejurister - Camilla Lied | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Camilla Lied
DIMENSJON
4,85 MB
FILNAVN
Gatejurister.pdf
ISBN
5216657286992

BESKRIVELSE

Gatejurister yter gratis, oppsøkende rettshjelp til marginaliserte og vanskeligstilte med rusrelaterte problemer, de som ofte blir kalt gatefolk. Dette rettshjelpsarbeidet er bygd på den rettssosiologiske teorien om at jo lavere en gruppe står på samfunnets rangstige, desto større behov for rettighetsinformasjon og rettshjelp vil det være i denne gruppen. Samtidig er det de mest vanskeligstilte som i minst grad selv oppsøker rettshjelpstiltak. I denne boka undersøker Camilla Lied hva gatejuss består av, hvordan gatejuristene arbeider med brukerne og med makthavere og forvaltning, og hvordan brukerne opplever møtet med gatejuristene. Boka henter mange historier og sitater fra forfatterens feltarbeid hos Gatejuristen i Oslo og Gadejuristen i København - historier som er både viktige og opprivende. Boka gir et innblikk i levekårene til en vanskeligstilt gruppe, og om hvordan gatejuristene bidrar til å fremme rettighetene til denne gruppa. Camilla Lied har master i kriminologi og ph.d. i rettssosiologi fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun er nå forsker II hos Institutt for by- og regionforskning (NIBR) der hun arbeider med bostedsløshet, boligsosialt arbeid og andre boligrelaterte spørsmål.

Akademika Forlag: Oslo; Papendorf, Knut (2012) Rett for alle? Novus Forlag: Oslo. Andersen, E.

Ellingsen, F. (2011) Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter Plan-og Byggningsloven (1985). Siden den tid er 1400 personer hjulpet med 2200 saker, og etter utvidelse av åpningstiden fra 2008 til 2009, økte saksmottaket med 60 prosent.

RELATERTE BØKER