Moderne politisk teori

Moderne politisk teori lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,6 MB
FILNAVN
Moderne politisk teori.pdf
ISBN
3729574883825

BESKRIVELSE

Boken er en presentasjon av sentrale moderne politiske teoretikere: John Rawls, Jürgen Habermas, Axel Honneth, Charles Taylor, Robert Nozick, Ronald Dworkin, Michel Foucault, Richard Rorty, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Martha Nussbaum, Giorgio Agamben og Nancy Fraser. Disse tenkerne er i forskjellig grad involvert i flere av de sentrale politisk-filosofiske debattene som preger samtiden, som for eksempel debatten om multikulturalisme eller overnasjonalitet. Boken sikter mot å gjøre leseren bedre i stand til å ta stilling til sentrale spørsmål i samtiden og åpner for en sammenligning av de forskjellige perspektivene.

analysere aktuelle samfunnsvitenskapelige spørsmål på en systematisk måte ut fra forskjellige teoretiske perspektiver; lese og analysere tekster innen politisk teori og filosofi; kan formidle sentralt fagstoff som teorier ... Samtidig politisk filosofi. Moderne politisk filosofi sies ofte å starte i 1971, med John Rawls' bok "A Theory of Justice".

Ofte kombineres empiriske og normative utsagn, slik som i tradisjonell politisk filosofi. Politisk teori: Klassisk og moderne. Public choice Innføring i politisk analyse.

RELATERTE BØKER