Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler

Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler - Martin Hennig | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Martin Hennig
DIMENSJON
5,61 MB
FILNAVN
Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler.pdf
ISBN
6229721807812

BESKRIVELSE

Det er en kjensgjerning at alkohol, tobakk og usunne mat- og drikkevarer utgjør en trussel mot folkehelsen. I denne boken spørres det hvordan EU- og EØS-rettens krav om fritt varebytte påvirker statenes mulighet til å begrense skadevirkningene som denne produktgruppen påfører befolkningen. Det gis en grundig analyse av hvorvidt nasjonale restriksjoner på import, salg og markedsføring av helseskadelige rus- og næringsmidler er forenelige med reglene om det indre marked. Det vurderes også om EU- og EØS-samarbeidet svekker statenes adgang til å føre en streng rus- og næringsmiddelpolitikk.Boken er et praktisk og nyttig verktøy for advokater, dommere og andre rettsanvendere som håndterer konflikt mellom nasjonal helsepolitikk og europeisk markedsintegrasjon. Boken er videre av interesse for studenter som ønsker å fordype seg i reglene om det frie varebytte i EU og EØS.

Michael Steinicke og undertegnede. Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler. ...

Kan ikke forby alt Martin Hennig: Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler. EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen.

RELATERTE BØKER