Samfunnsøkonomi 2

Samfunnsøkonomi 2 - Gunnar Bøhmer, Svein Hagen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Gunnar Bøhmer, Svein Hagen
DIMENSJON
6,5 MB
FILNAVN
Samfunnsøkonomi 2.pdf
ISBN
3324055923327

BESKRIVELSE

REVIDERT våren 2013.Samfunnsøkonomi 2 er skrevet i det samme enkle språket som Samfunnsøkonomi 1. I mikroøkonomien er de nye temaene tilrettelagt med en pedagogisk enkel tilnærming. Læreverket legger vekt på anvendelse av lærestoffet med konkrete problemstillinger. På den måten løftes faget opp fra en teoretisk til en mer praktisk anvendelse av teorien. Innenfor.makroteorien, belyses stabiliseringspolitikken i tråd med forskning innenfor moderne makroøkonomi. Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger bringes sterkere inn. Ved å knytte mikro- og makroteorien sammen med nyskrevet stoff om den globale økonomien, vises spenningsfeltet mellom global fattigdom og rikdom, samt de miljøproblemene verden som helhet står overfor.......

Animasjon og fordypningsoppgaver om statsbudsjettet. Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser; arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og økonomiske forhold og som ønsker å utvikle evnen til kritisk å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger du hører om i media og i politikken. Samfunnsøkonomi 2 ble revidert i 2013, og legger vekt på anvendelse av lærestoffet med konkrete problemstillinger..

Her besvarer vi fire oppgaver: Pareto 2 Unibok (2015) (Nettsted) av forfatter Steinar Holden. Samfunnsøkonomi 2.

RELATERTE BØKER