Lokal skoleutvikling

Lokal skoleutvikling - Jorunn H. Midtsundstad | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jorunn H. Midtsundstad
DIMENSJON
5,85 MB
FILNAVN
Lokal skoleutvikling.pdf
ISBN
9045604003965

BESKRIVELSE

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmiljø stedet der skolen er påvirker skolens utvikling.Boken diskuterer hvordan skolen utvikler seg i relasjon til sine lokale omgivelser og de forventninger til deltakelse, fellesskap og utdanning som finnes der. Denne lokale prosessen påvirker hvordan skolen utvikler forventninger til lærerne, elevene og skolens undervisning.Målet med skoleutvikling er en bedre skole for elever og lærere. En bevissthet om lokale verdier og holdninger gir dermed valgmuligheter i utviklingen av skolekulturen, hevder forfatteren. Som verktøy i utviklingen av et inkluderende læringsmiljø, presenteres en planleggingsmodell, en metode for veiledning av elever i deres sosiale læring (Drop-In) og en metode for hvordan lærere kan analysere sin skole (Teach-In) for å kunne være aktive pådrivere i skoleutvikling.Jorunn H. Midtsundstad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Hun har forsket på hvordan ulike skoler gir forskjellige betingelser for undervisning og for å utvikle elev- og lærerroller. Midtsundstad har skrevet flere artikler om didaktikk, danning og skoleutvikling.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

ISBN 978-82-450-2205-6,!7II2E5-accafg! Anders Midtsundstad Fritid med bistand En metode for å støtte sosial inkludering (2013) Begrepet skoleutvikling blir brukt både deskriptivt og normativt (Karlsen, 1993). Deskriptivt har det i lang tid vært brukt om den historiske framveksten av et lands utdanningssystem, - som en positiv betegnelse på et lands skolehistorie (for eksempel Telhaug, 1994). Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmiljø stedet der skolen er påvirker skolens utvikling.

annonse. Fire- og femåringer kartlegger seg selv.

RELATERTE BØKER