Barnelova

Barnelova lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,68 MB
FILNAVN
Barnelova.pdf
ISBN
8404354189538

BESKRIVELSE

Barnelova (lov om barn og foreldre) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 25 (i kraft 1. juli 2019)

Barnelova har blant anna føresegner om fastsetjing av farskap, foreldreansvar og dagleg omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og plikt for foreldra til å forsørgje barna sine. Barneloven § 72 oppstiller regler som gjør at man kan kreve barnebidrag tilbake i tid. Bestemmelsen oppstiller en absolutt frist for hvor langt tilbake i tid barnebidrag kan kreves.

Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år. Vedlegg 4 til barnelova: Forsørgingstillegg for barn av personer som avtjener militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste. NAV - Arbeids- og velferdsetaten: V5-51-01.

RELATERTE BØKER