Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,2 MB
FILNAVN
Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger.pdf
ISBN
4596835194237

BESKRIVELSE

Forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger - med endringer, sist ved forskrift av 8. juni 2017 nr. 1042 (i kraft 1. juli 2017)

Arbeidsmiljølove ns regler om arbeidstid har som hovedformål å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. «Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverord-ning» (FOR 2005-06-24 nr. 686).

Daglige hvileperioder § 4. Unntak i særlige tilfeller § 5.

RELATERTE BØKER