Grønn pedagogikk

Grønn pedagogikk - Hans Petter Evensen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hans Petter Evensen
DIMENSJON
6,46 MB
FILNAVN
Grønn pedagogikk.pdf
ISBN
8455140081589

BESKRIVELSE

Hovedbudskapet i Grønn pedagogikk er at kunnskap erverves gjennom samhandling i naturbruk. Boka tar for seg grunnleggende pedagogiske sider ved den skolebaserte naturfag- og naturbruksopplæringen. I hvert kapittel, knyttet til en av årets måneder, presenteres undervisningsopplegg sammen med ett av de tolv idégrunnlagene som grønn pedagogikk bygger på. Ved god tilrettelegging og fornuftig valg av arbeidsoppgaver følger viktig og varig læring. I det praktiske arbeidet produseres det goder som samfunnet trenger. Samtidig skapes det endring og utvikling for menneskene som er involvert i arbeidet og i kunnskapen det arbeides med. I en tid med usikkerhet og hyppige reformer i skolen gir grønn pedagogikk framtidsperspektiver basert på en lang og bærekraftig skoletradisjon. Hans Petter Evensen (1942) er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå: Universitetet for miljø- og biovitenskap). Han har vært engasjert i utviklingen av landbruksskolen og studieretning naturbruk de siste 35 åra, og har deltatt aktivt i det forsknings- og utviklingsarbeidet som har ført fram til dagens grønne naturbruksutdanning. Evensen har skrevet lærebøker og artikler i krysningspunktet mellom pedagogikk og naturbruk, og han har deltatt i en rekke læreplangrupper.

Vi ser på definisjoner og avgrensning av Grønn Økonomi (grønn- vs miljø- vs. økologisk økonomi), og grønne arbeidsplasser og grønn vekst i hovedsektorene: bygg, transport, energi, industri, offentlig. Forretningsdesign VF203 Bacheloroppgave VHA2200 Varehandel: Bærekraftig og Digital VKK1100 Visuell Kommunikasjon 2 4GL17KRLE102 Krle 2, 1-7 4GL5KRLE102 Krle 2, 5-10 4MGL1MA101 Matematikk 1, Modul 1 1-7 4MGL1MA102 Matematikk 1, Modul 2, 1-7 4MGL1NO101 Norsk 1, Modul 1 1-7, Litteratur og Leseopplæring 4MGL1NO102 Norsk 1, Modul 2 1-7, Inn i Skrift og Språk 4MGL1PE101 Pedagogikk og Elevkunnskap ... Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, ...

I hvert kapittel, knyttet til en av årets måneder, presenteres undervisningsopplegg sammen med ett av... 2012) og dertil tilhørende definisjoner av Grønt arbeid, Grønn omsorg og Grønn pedagogikk. I følge den nasjonale strategiplanen er Inn på tunet (IPT) definert som: " tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

RELATERTE BØKER