Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) av 28. november 2003 nr. 98

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) av 28. november 2003 nr. 98 lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
3,20 MB
FILNAVN
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) av 28. november 2003 nr. 98.pdf
ISBN
7233392516676

BESKRIVELSE

Konsesjonsloven m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 27. januar 2012 nr. 11 (i kraft 16. mars 2012)

november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv.

98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 1 at lovens formål er «å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet». Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

RELATERTE BØKER