Kodifikasjon og konstitusjon

Kodifikasjon og konstitusjon En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,6 MB
FILNAVN
Kodifikasjon og konstitusjon.pdf
ISBN
8157529753014

BESKRIVELSE

Grunnloven av 1814 ga den nye norske staten en ny forfatning og med Grunnlovens § 94 ga Riksforsamlingen dessuten et nytt rettslig grunnlag for å reformere all fremtidig norsk rett, i lovbokens form. Slik ble det en sammenheng mellom grunnlov og all annen lov. En strøm av lovbokprosjekter fulgte: blant annet kriminallov,sivillov, prosesslov og formannskapslov. Kodifikasjon og konstitusjon handler om hvordan § 94 ble gjennomført i norsk historie, hvordan norsk rett ble reformert med grunnlag i denne bestemmelsen. Et nøkkelord er 'Lovbog' som var et norsk uttrykk for det mer internasjonale 'kodifikasjon'. Ideen var at så mye som mulig av samfunnets rett skulle ordnes og formes mellom to permer, tilgjengelig for alle statens borgere og bygd på Grunnlovens prinsipper. Kodifikasjon og konstitusjon dreier seg særlig om 1800-tallets Norge, men trekker linjer fram til norsk etterkrigstid og til andre nordiske og europeiske lovbokprosjekter.

En kodifikasjon kan være konservativ, den innskrenker seg i så fall vesentlig til å samle og ordne tidligere spredte rettsregler, eller reformativ (radikal) og innfører da ny rett i mer betydelig utstrekning. En kodifikasjon som omfatter hele eller en vesentlig del av de gjeldende rettsregler, blir i ... Konstitusjon, eldre begrep for et individs fysiske egenskaper, personlighetsegenskaper og reaksjonsberedskap som dels er arvet, dels ervervet gjennom oppvekst.

Kodifikasjon blir en utvidelse av konstitusjonen, hvor legalitetsprinsippet og rettssikkerhet står sentralt, og er nødvendig for at folket skal vite hvilke plikter og rettigheter de har, slik at man er kjent med sin rettsstilling i samfunnet. Kodifikasjon og konstitusjon dreier seg særlig om 1800-tallets Norge, men trekker linjer fram til norsk etterkrigstid og til andre nordiske og europeiske lovbokprosjekter. "Kodifikasjon og konstitusjon" er den andre boken i det overordnede prosjektet Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 med professor Dag Michalsen (UiO) som hovedredaktør. Kodifikasjon og konstitusjon handler om hvordan § 94 ble gjennomført i norsk historie, hvordan norsk rett ble reformert med grunnlag i denne bestemmelsen.

RELATERTE BØKER