I samme fellesskap

I samme fellesskap lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,38 MB
FILNAVN
I samme fellesskap.pdf
ISBN
2869477109519

BESKRIVELSE

Hvordan kan kirken skape en konfirmanttid hvor alle konfirmanter får like muligheter til å delta - uavhengig av særskilte behov og funksjonsnivå? Hvordan kan dette bli det normale, og ikke bare noe for de spesielt interesserte konfirmantlærerne? "I samme fellesskap" viser at dette er fullt mulig. Boken ønsker å legge tilrette for at konfirmantene kan møte den treenige Gud og leve og praktisere troen i fellesskap med hverandre - et felleskap hvor det handler om både å gi og å motta hjelp. Konfirmantene selv utfordres til å være aktivt med på å skape en god konfirmanttid for alle. Forfatterne ønsker både å skape holdninger og gi noen håndgrep. "I samme fellesskap" inneholder derfor velprøvde erfaringer. Leserne utfordres til selv å prøve ut de håndgrep som formidles og gjøre egne erfaringer. Boken har konfirmantlærere som den primære målgruppe. Samtidig vil den også egne seg godt som veilednings- og inspirasjonsbok for ledere i trosopplæring og annet menighetsarbeid.

Boken har konfirmantlærere som den primære målgruppe. Samtidig vil den også egne seg godt som veilednings- og inspirasjonsbok for ledere i trosopplæring og annet menighetsarbeid. Fellesskap skapes gjennom de voksnes aktive involvering og ledelse.

Uenighetsfellesskap.indd 20 05.08.14 18:46 Inkluderende fellesskap for barn og unge 6 har vi også møtt en rekke fagpersoner, interesseorganisasjoner og repre-sentanter fra praksisfeltet som har vært avgjørende for våre analyser og forslag. Vi i ekspertgruppen vil takke alle som på ulike måter har bidratt i denne prosessen.

RELATERTE BØKER