Offentlig politikk

Offentlig politikk - Signy Irene Vabo, Jostein Askim, Jan Erling Klausen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Signy Irene Vabo, Jostein Askim, Jan Erling Klausen
DIMENSJON
7,88 MB
FILNAVN
Offentlig politikk.pdf
ISBN
3110219989612

BESKRIVELSE

Fagfeltet offentlig politikk tar for seg hva offentlige myndigheter velger å gjøre og velger å unngå å gjøre for å løse problemer og skape verdier i samfunnet. Helsepolitikk, skolepolitikk, klima- og miljøpolitikk og skatte- og avgiftspolitikk er typiske eksempler på offentlig politikk.Denne boka er en introduksjon til fagfeltet. Den introduserer verktøy for å beskrive og forstå gjeldende politikk, analysere hvorfor politikken utformes som den gjør, og hvilke konsekvenser den har i samfunnet. Organiseringen av offentlig sektor har betydning, men hovedfokus i studier av offentlig politikk er oftest politiske, sosiale og økonomiske forhold.Forfatterne presenterer sentrale teoretiske bidrag og anvender disse i en norsk politisk kontekst. De ser nærmere på hvert av stegene i politikksyklusen - fra hvordan en politisk agenda etableres, til politikkutforming og samfunnsinteressenes påvirkning, utforming av virkemidler og iverksetting, og videre til evaluering og innovasjon i offentlig politikk. De diskuterer også hvordan offentlig politikk endres.Boka retter seg primært mot studenter i statsvitenskap, samfunnsfag, profesjonsstudier og administrative fag, men vil være nyttig for alle som er interessert i de politiske prosessene som ligger under utformingen og iverksettingen av offentlig politikk.

Det handler om hvordan vi i Norge innretter de organisasjonene som sørger for offentlige ... Særlig to tendenser preger norsk offentlig politikk, spesielt i etterkrigstiden: velstandsvekst og utjevning. Mens veksten i bruttonasjonalprodukt i periodene 1865-1900 og 1900-39 hadde et årlig gjennomsnitt på 1,9 og 3 %, var tallet 7 % i årene 1946-50; 4,2 % i årene 1950-71 og 3,9 % i årene 1972-87. STV4428B - Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10: STV4429B - Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10: STV4436 - Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10: STV4445B - EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 ... Kurset innleder med en drøfting av hva som kjennetegner offentlig politikk, hvordan politikken kommer i stand, og hvordan den settes ut i livet.

I internasjonal sammenheng skjer det offentlig politikk på alle arenaer der stater er med, f. eks.

RELATERTE BØKER