Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep - Britt Karin Bakkefjell | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Britt Karin Bakkefjell
DIMENSJON
3,44 MB
FILNAVN
Utviklingshemming og seksuelle overgrep.pdf
ISBN
6661533425727

BESKRIVELSE

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern. Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep. Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep. Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Retningslinjene er også aktuelle for fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer. Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern. Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Utviklingshemming Seksuelle overgrep Overgrep Forebygging Rettsvern Vern mot overgrep Nedsatt funksjonsevne Funksjonsnedsettelse Til toppen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • Postboks 2233, 3103 Tønsberg • Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3 , Oslo Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir har laget en nettside, vernmotovergrep.no .

Seksualitet handler om mer enn erotikk, det handler om sensualitet, sanselighet, intimitet, kontakt og varme mellom mennesker. Disse behovene avtar ikke med økende alder, dette er grunnleggende behov hos ... NFSS ble etablert i 1998 og er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse.

RELATERTE BØKER