Norsk politikk

Norsk politikk - Jan Erik Grindheim, Knut Heidar, Kaare Strøm | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jan Erik Grindheim, Knut Heidar, Kaare Strøm
DIMENSJON
10,51 MB
FILNAVN
Norsk politikk.pdf
ISBN
6495750557932

BESKRIVELSE

«NORSK POLITIKK» gir leseren grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygget opp og fungerer. I boken settes dagens norske demokrati i et historisk perspektiv, samtidig som forfatterne systematisk sammenligner med hvordan demokratier organiseres i andre land. Denne 2. utgaven er gjennomgående oppdatert, og inneholder mye nytt stoff.Tematisk er boken tredelt. Del I omhandler den historiske utviklingen av det norske demokratiet. Del II tar for seg de politiske og rettsstatlige institusjonene og den demokratiske styringskjeden. Del III er konsentrert om politiske aktører og prosesser, med spesiell vekt på stridsspørsmål i norsk politikk, de politiske partiene og valg og velgere.Forfatterne spør blant annet: Hvordan bringes folkemeningen inn i de politiske beslutningsprosessene? I hvilken grad bidrar den norske valgordningen til representative forsamlinger sosialt og politisk? I hvilken grad og hvordan begrenser de politiske institusjonene de folkevalgtes makt? Hvordan er forholdet mellom demokrati og rettsstat ivaretatt i norsk politikk?

Nå holdes norsk bistand tilbake. Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene.

Dette gjøres som oftest ved å stille til valg, i et demokrati.. Partiene i Norge vokste frem etter at parlamentarismen ble vedtatt.

RELATERTE BØKER